Nespēju koncentrēties uz attālinātu mācīšanos.

Padomi

Latvijas iedzīvotājiem, saskaroties ar Covid-19 vīrusu, piesardzības dēļ nācās aizvērt ciet skolas, kā rezultātā skolēniem nācās uzsākt attālinātas mācības. Jau vairāk kā mēnesi skolēni patstāvīgi mācās, nesaprašanu gadījumā vēršas elektroniski pie skolotājiem.

Daudzi jaunieši šajā laika posmā saskaras ar problēmu – grūtību koncentrēties uz mācīšanos. Iespējams, tas ir tādēļ, ka ir dots neierobežots laiks, lai izpildītu mācībās uzdoto. Manuprāt, pirmais ar ko būtu jāsāk, lai varētu kvalitatīvi un atbildīgi mācīties, ir sākt plānot katru darbadienu, lai varētu produktīvi izdarīt visu nepieciešamo. Otrkārt, būtu jāatrod piemērota vide patstāvīgām mācībām. Vai tā varētu būt gulta, jo tajā ir ērti? Nē! Darba vieta ir ļoti svarīga, taču tā nevar būt pārāk komfortabla, jo tad darbs kļūst paviršāks. Vislabāk mācīties ir pie rakstāmgalda, jo tas efektīvāk ietekmēs darba procesu.

Ir jāsāk ar laika plānošanu, tas nozīmē ieplānot attiecīgu laika posmu mācībām un atsevišķi laiku izklaidēm. Kādēļ šādi? Piemēram, tev uzrodas blakus nodarbes kā ēšana vai sarakstīšanās ar draugiem, tas jau liecina par to, ka būs daudz grūtāk koncentrēties uz mācību procesu. Ieplāno brīdi, kad tev būs iespēja paēst, atbildi draugiem nedaudz vēlāk un izslēdz telefonam skaņu, lai tevi netraucētu un nenovērstu uzmanību paziņojumi tajā. Protams, ir vērts atcerēties, ka, ja ir daudz domu galvā, tad vajadzētu iziet ārā svaigā gaisā pastaigāties, un ar izvēdinātu galvu produktīvi turpināt mācības.

Sāc pamazām kaut ko mainīt savā ikdienā, un noteikti spēsi koncentrēties uz mācībām daudz labāk nekā iepriekš.

Atbildēt